GRĄŽINIMAS

PATVIRTINTA

MB „Meno kvadratas“ direktorės

2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.1

Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės

1. MB „Meno kvadratas“ (toliau – Pardavėjas) prekių grąžinimo ir keitimo taisyklės nustatytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 str. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

2. Pirkėjas turi teisę reikalauti įsigytą prekę grąžinti arba pakeisti ją analogiška preke[1] per 14 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo prekės įsigyjimo ar gavimo dienos. Grąžinamos arba keičiamos gali būti tik nekokybiškos arba neatitinkančios pirkimo metu buvusių standartų prekės[2] (pavyzdžiui, gautas ne tas papuošalas, neatitinka papuošalų akučių skaičius, gautas papuošalas yra ne tos spalvos ir pan.).

3. Prekių grąžinimo ar ketimo paštu tvarka:

3.1. Pirkėjas apie ketinimą paštu grąžinti nekokybišką arba neatitinkančią pirkimo metu buvusių standartų prekę, per 14 kalendorinių dienų privalo informuoti Pardavėją el. paštu info@menokvadratas.lt. Elektroniniu laišku Pirkėjas turi nurodyti prekės pavadinimą, prekės trūkumą, savo banko sąskaitos numerį, vardą, pavardę, norimos grąžinti ar pakeisti prekės užsakymo numerį (jeigu prekė įsigyta internetinėje parduotuvėje) arba prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prekė įsigyta parduotuvėje), išsiųsto grąžinimui ar pakeitimui prekės siuntos registracijos numerį (jeigu prekė jau išsiųsta). Prekių grąžinimas galimas tik registruota pašto siunta;

3.2. Kai grąžinama prekė pasiekia Pardavėją, Pardavėjas el. paštu arba telefonu informuoja Pirkėją ar prekė tikrai yra nekokybiška ir/arba neatitinkanti pirkimo metu buvusių standartų. Jeigu taip, pinigai pirkėjui yra grąžinami arba prekė pakeičiama (išsiunčiama Pirkėjui) per 5 darbo dienas. Jeigu ne, Pirkėjo atsiųsta grąžintina ar keistina prekė Pirkėjui išsiunčiama atgal per 5 darbo dienas.

3.3. Jeigu Pardavėjas nustato, kad prekė buvo nekokybiška ar neatitinkanti pirkimo metu buvusių standartų, prekės grąžinimo ar keitimo išlaidas apmoka Pardavėjas, o jeigu Pardavėjas nustato, kad grąžinta ar keistina prekė yra kokybiška ir/ar atitinkanti pirkimo metu buvusius standartus, prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

4. Prekės grąžinimo ar keitimo parduotuvėje tvarka:

4.1. Pirkėjas norėdamas grąžinti ar pakeisti nekokybišką arba neatitinkančią pirkimo metu buvusių standartų prekę parduotuvėje (fizinio pardavimo vietoje), per 14 kalendorinių dienų turi atvykti į parduotuvę, pateikti prekę, prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą bei nurodyti prekės trūkumus;

4.2. Pardavėjui nustačius, kad prekė yra nekokybiška ir/arba neatitinkanti pirkimo metu buvusių standartų, pagal Pirkėjo pageidavimą prekę pakeičia (jeigu tokia galimybė yra) arba Pirkėjui grąžina pinigus už prekę. Jeigu Pardavėjas nustato, kad prekė yra kokybiška ir/ar atitinkanti pirkimo metu buvusius standartus, prekė yra nekeičiama ir pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

5. Grąžinama ar keistina prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios ji buvo gauta iš Pardavėjo.
6. Prekė nelaikoma nekokybiška, jeigu ji buvo mechaniškai ar chemiškai pažeista dėl netinkamos priežiūros, laikymo ar naudojimo, taip pat prekei natūraliai nusidevėjus.

7. Kokybiškos prekės, išskyrus dirbtinę bižuteriją (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 7101–7116, 7118), nekeičiamos ir negrąžinamos (Mažmeninių prekybos taisyklių 17.12 punktas).

[1] Reikalauti pakeisti prekę Pirkėjas gali tik tuo atveju, jeigu Pardavėjas pardavimui turi analogišką prekę, jeigu ne – Pirkėjui yra grąžinami pinigai už prekę.
[2] Reikalauti grąžinti ar pakeisti neatitinkančią pirkimo metu buvusių standartų prekę galima tik prekę įsigijus per internetinę parduotuvę.